افتتاح دهیاری روستای داشکسن با حضور دکترترکی در دهه فجر

0
50

 

افتتاح دهیاری روستای داشکسن با حضور دکترترکی در دهه فجر افتتاح گردید